زمان آینده کامل و آینده کامل استمراری در انگلیسی
مقالات

زمان های آینده کامل و آینده کامل استمراری

تفاوت آینده کامل و آینده کامل استمراری در گرامر انگلیسی چیست؟

آینده کامل : از دیگر حالت ها و زمان های مهم در دستور و گرامر زبان انگلیسی، زمان آینده کامل و آینده کامل استمراری است که بسیاری از زبان آموزان، در درک و نحوه استفاده صحیح از آن مشکل دارند. ولی نگران نباشید. در این مقاله به زبان ساده و کامل برایتان همه چیز را روشن و شفاف می کنیم.
بی شک استفاده درست از زمان ها، نه تنها نقطه تمایز شما نسبت به دیگران، بلکه از ملزومات و باید های زبان انگلیسی است. به جرات میتوان گفت که اگر نتوانید از گرامر ها و زمان های مناسب در جای خود استفاده کنید، نه تنها در انتقال منظور خود به مشکل می خورید بلکه بعضا ممکن است سو برداشت هایی نیز ایجاد شود که هیچکس هم از آن خوشش نمی آید. دانستن نوع دقیق زمان ها و استفاده درست از آن ها شما را در این امر کمک میکند تا بتوانید بهینه تر و راحت تر با اطرافیانتان ارتباط بگیرید. مقدمه کافی است بیاید به درس امروز یعنی زمان آینده کامل (Future Perfect) و آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous) بپردازیم.
همچنین اگر می خواهید از سطح زبان انگلیسی خود به طور دقیق، آنهم به صورت رایگان و آنلاین مطلع شوید، به هیج عنوان آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی انگلیشدان را از دست ندید.

زمان آینده کامل (Future Perfect Tense)

ادامه جمله + اسم مفعول + will + have + فاعل

آموزش زمان آینده کامل در انگلیسی

از زمان آینده کامل زمانی استفاده میکنیم که قبل از وقوع اتفاقی در زمان آینده، بخواهیم آن را پیش بینی کنیم. پس ما اغلب آینده کامل را برای توصیف عملی به کار می بریم که تا زمان معینی در آینده، تکمیل خواهد شد. پس با زمان آینده be going to یا زمان آینده will متفاوت است. این دو زمان فقط وقوع عملی را در زمان آینده توصیف می کنند و به تکمیل شدن آن تا زمانی مشخص در آینده، اشاره ای نمی کنند. در مثال بالا :

تا سال ۲۰۲۴ بازنشسته خواهم شد؛ یعنی، قبل از ۲۰۲۴ یا نهایتا در سال ۲۰۲۴، وضعیت بازنشستگی من در زمان آینده تکمیل شده و آینده به نوعی تکمیل گذشته خواهد شد. یعنی تا سال ۲۰۲۴، عمل بازنشستگی من تکمیل خواهد شد. پس از زمان آینده کامل استفاده می شود. اگر متوجه نشدید، مجدد بخوانید!

از مثال هایی دیگر برای فهم بهتر زمان آینده کامل استمراری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

Margaret will have married Jerome by then.
مارگارت تا آن زمان با جروم ازدواج خواهد کرد.
The plant will have grown by then.
این گیاه تا آن زمان رشد کرده است.
I will have finished my job by 10am.
تا ساعت ۱۰ کارم تمام خواهد شد. (تمام شده است)

تمام مثال های بالا، اشاره به تکمیل و کامل شدن یک عمل در زمان مشخصی در آینده می کنند. پیش بینی تکمیل چیزی در آینده، همان جائیست که از این زمان استفاده می کنیم.

نکته: این زمان اغلب با زمانی مشخص + by  یا  by + then  یا  زمان +not … till/until و افعالی که به تکمیل شدن اشاره دارند مثل (ساختن) Build ، (تمام شدن) Finish ، (کامل شدن) Complete به کار می رود. مثال زیر را ببینید:

مثال: You will have completed your job by tomorrow. 

شما تا فردا کارتان را تکمیل خواهید کرد :ترجمه

همچنین خیلی وقت ها جمله با زمان حال کامل، بعد از افعالی مثل Suppose ، Expect ، Hope ، Believe و مانند اینها می آید:

مثال: I expect you will have completed your job by tomorrow. 

من انتظار دارم که شما تا فردا کارتان را تکمیل خواهید کرد :ترجمه

حالت سوالی در زمان آینده کامل

برای سوالی کردن زمان آینده کامل، به سادگی می توانید از فرمول یر استفاده کنید:

 ادامه جمله + شکل سوم فعل + have + فاعل + Will

مثال هایی که میتواند به شما کمک کند:

Will you have married Jerome by the next month?
آیا تا ماه بعد با جروم ازدواج کرده اید؟
Will Mom have cooked our favorite meal?
آیا مامان غذای مورد علاقه ما را خواهد پخت؟
Will the plant have grown by July?
آیا تا ماه جولای گیاه رشد کرده است؟

حالت منفی در زمان آینده کامل

زمان آینده کامل در شکل منفی نشان می دهد که یک عمل تا زمان مشخصی در آینده اتفاق نخواهد افتاد. فرمول حالت منفی زمان آینده کامل به صورت زیر است :

 ادامه جمله + شکل سوم فعل + will + not + have + فاعل

مثال :

I will not have eaten food by then.
من تا اون موقع غذا نمیخورم. (نخواهم خورد)
Henry will not have arrived by ten.
هنری تا ساعت ده نمیرسد.
Jenny will not have saved enough money the next week.
جنی تا هفته آینده پول کافی پس انداز نمیکند. (نکرده است) 

زمان آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous)

بقیه جمله + ing فعل + will + have + been + فاعل

Future Perfect Continuous

ما از زمان آینده کامل استمراری، برای بیان عملی که تا زمان معینی در آینده، استمرار داشته باشد، استفاده می کنیم. یعنی آنچه را که در حال حاضر در جریان و استمرار است را از نقطه زمان معینی در آینده، بررسی می کنیم. برای درک بهتر، مقاله آموزش زمان حال استمراری می تواند به شما کمک کند تا در شناخت و ترجمه این دو زمان دچار اشتباه نشوید.

مثال: By this time next week, I will have been working for this company for ۲۴ years 

تا هفته آینده این زمان، من به مدت ۲۴ سال است که برای این شرکت کار میکنم. :ترجمه

نکته: در جمله هایی که زمان آینده کامل استمراری اتفاق افتاده، ممکن است هم by (یعنی تا) یعنی همان علامت آینده کامل، و هم for یا همان علامت ماضی نقلی داشته باشیم. مانند مثال بالا.

از مثال هایی دیگر برای فهم بهتر زمان آینده کامل استمراری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

They will have been playing football in that field before you reach.
آن ها قبل از رسیدن شما به زمین فوتبال بازی میکنند.
Bob will have been studying in the library before he comes to the class.
باب قبل از اینکه به کلاس بیاید در کتابخانه درس می خواند.
You will have been shopping in that market before we come.
شما قبل از آمدن ما در آن بازار خرید میکنید.

حالت سوالی در زمان آینده کامل استمراری

برای حالت سوالی در زمان آینده کامل استمراری از فرمول زیر استفاده میکنیم:

 ادامه جمله + فعل ing دار + have + been + فاعل + Will

مثال هایی که میتواند به شما کمک کند:

Will he have been teaching for thirty years?
آیا او سی سال تدریس می کند؟
Will she have been studying when you will be in the exam?
آیا او درس میخواند زمانی که شما در امتحان خواهید بود؟
Will you have been making a cake in the kitchen?
آیا شما در آشپزخانه کیک درست میکنید؟

حالت منفی در زمان آینده کامل

برای حالت منفی در زمان آینده کامل استمراری از فرمول زیر استفاده میکنیم:

بقیه جمله + ing + فعل + will + not + have + been + فاعل

و اما مثال:

You will not have been playing computer games all day long
تو در تمام طول روز مشغول بازی های کامپیوتری نیستی
I will not have been going to America for a holiday next week.
من هفته آینده برای تعطیلات به آمریکا نمی روم.
They will not have been going for a picnic.
آنها برای پیک نیک نمی روند.

قید های زمان در آینده کامل استمراری

در جدول زیر، مثال هایی از انواع قید هایی که می توانید در زمان آینده کامل استمراری استفاده کنید، آورده شده است :

By then By + Next year/ month/ week By + this year/ month/ week
تا آن موقع تا سال آینده/ماه آینده/هفته آینده تا امسال/تا این ماه/تا این هفته
For + an hour, 2 weeks, for ۵ years By 10 o’clock By tomorrow
به‌مدت یک ساعت، ۲ هفته، ۵ سال تا ساعت ۱۰ تا فردا

کلام آخر

زبان انگلیسی نیازمند صرف زمان، تمرین و تکرار برای یادگیری است. پس توجه داشته باشید بعد از هر آموزشی، حتما جملات مختلف را با خود تمرین کنید. یکی از بهترین راه های یادگیری زبان انگلیسی، گوش دادن به موسیقی و دیدن فیلم های انگلیسی است. پس به هیچ وجه مقاله یادگیری زبان انگلیسی با موسیقی انگلیشدان را از دست ندهید. این کار علاوه بر سرگرمی، به شما کمک میکند با لهجه و اصطلاخات رایج و محلی زبان انگلیسی رو به رو شوید و آنهارا یاد بگیرید که قطعا باعث پیشرفت چشمگیر شما می شود.

Source Content: www.englishclub.com

۵/۵ - (۱ امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا